artykulydzieciece.pl

Blog tematyczny o parentingu, dzieciach i turystyce.

Dlaczego pewne emocje są trudne dla dzieci? Istnieje wiele różnych czynników, które mogą sprawić, że dzieci mają trudności z radzeniem sobie z emocjami, zwłaszcza gdy są one intensywne. Poniżej wyjaśniamy te kwestie.

Które emocje są trudne i dlaczego?

Emocje, których intensywność odczuwania jest duża i bardzo są trudne. Dzieci mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich emocji w sposób, który jest dla nich i innych akceptowalny. Może to wynikać z braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami lub z braku wsparcia ze strony otoczenia, co sprawia, że odczuwają one emocje jako coś przerażającego i przytłaczającego. Dodatkowo, dzieci mogą nie posiadać jeszcze rozwiniętej umiejętności regulacji emocji, co sprawia, że nawet z pozoru błahe sytuacje mogą wywoływać silne reakcje emocjonalne.

Przykłady trudnych emocji u dzieci obejmują złość, frustrację, histerię oraz stres. Dzieci mogą też odczuwać niepokój, smutek lub niepewność, co również jest dla nich trudne do wyrażenia i przezwyciężenia. Warto zdawać sobie sprawę, że to, co dla dorosłego wydaje się być banalnym problemem, może być dla dziecka trudnym i przytłaczającym doświadczeniem.

Jak dzieci zachowują się pod wpływem silnych emocji?

Jak dzieci wyrażają emocje? Dzieci mogą wyrażać swoje emocje na różne sposoby. Mogą to być: płacz, krzyk, agresywne zachowania, trudności w skupieniu, nadpobudliwość się czy apatia i wiele innych. Pod wpływem silnych emocji dzieci mogą mieć trudności z kontrolą własnych zachowań i reakcji, co może prowadzić do konfliktów z innymi oraz problemów w relacjach społecznych. Intensywne odczuwanie może też powodować duży stres. Często również dzieci mają trudności z nazwaniem i zrozumieniem swoich emocji, co prowadzi do frustracji i niepokoju.

Tłumienie, co to jest?

Tłumienie emocji przez dzieci odnosi się do sytuacji, w której dzieci z różnych powodów zatrzymują lub ukrywają swoje uczucia zamiast je wyrażać. To może obejmować zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Istnieje kilka powodów, dla których dzieci mogą wybierać tę strategię radzenia sobie z emocjami:

Presja społeczna – dzieci mogą odczuwać presję społeczną, aby dostosować się do określonych norm lub oczekiwań. Czasami wychowanie w kulturze, która nagradza określone formy zachowań, może skłonić dzieci do ukrywania swoich prawdziwych uczuć, by spełnić te oczekiwania.

Strach przed karą – dzieci, które doświadczają częstych kar lub restrykcyjnego podejścia rodziców, mogą obawiać się wyrażania negatywnych emocji z obawy przed konsekwencjami. W rezultacie starają się kontrolować swoje uczucia, aby uniknąć kar lub niechcianego reagowania ze strony dorosłych.

Brak zrozumienia lub akceptacji -kiedy dzieci doświadczają braku zrozumienia ze strony dorosłych w kwestii ich emocji, mogą zacząć tłumić swoje uczucia. Brak akceptacji może sprawić, że dziecko czuje się niezrozumiane, co skłania go do ukrywania swoich emocji.

Niechęć do Konfliktów – niektóre dzieci unikają wyrażania swoich emocji, aby uniknąć konfliktów lub nieporozumień. Dzieci, które z natury unikają konfrontacji, mogą starać się utrzymać spokój poprzez ukrywanie swoich prawdziwych uczuć.

Nieśmiałość – dzieci nieśmiałe mogą odczuwać trudności w wyrażaniu swoich emocji, zwłaszcza w obecności innych ludzi. Mogą obawiać się oceny lub odrzucenia, co prowadzi do tłumienia swoich uczuć.

Tłumienie emocji może prowadzić do szeregu konsekwencji, takich jak trudności w radzeniu sobie ze stresem, utrudnienia w budowaniu zdrowych relacji czy problemy z samopoczuciem psychicznym. Dlatego ważne jest, aby dzieci miały przestrzeń i wsparcie do wyrażania swoich uczuć oraz były zachęcane do otwartej komunikacji w związku z emocjami. Wspierające i zrozumiałe podejście ze strony opiekunów oraz otoczenia może pomóc dzieciom rozwijać zdrowe nawyki w zakresie zarządzania emocjami.

Sposoby na radzenie i przeżycie trudnych emocji przez dzieci?

Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami? Istotne jest, aby rodzice i opiekunowie nauczyli dziecko pozytywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Może to obejmować wyrażanie emocji poprzez rysowanie, pisane dzienników, czy rozmowy. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że ma prawo do odczuwania i wyrażania swoich emocji, a dorosły będzie w stanie je zrozumieć i wesprzeć. Istotne jest też nauczenie dziecka radzenia sobie z trudnymi emocjami w sposób konstruktywny, bez agresji i przemocy.

Radzenie sobie z złością, frustracją czy zasmuceniem dziecka wymaga empatycznego i zrównoważonego podejścia. Oto kilka skutecznych strategii:

 • Pozwól dziecku czuć swoje emocje. Wyraź zrozumienie, że każda emocja jest ważna, i pokaż, że jesteś gotów wysłuchać, nie oceniając.
 • Aktywnie słuchaj, starając się zrozumieć, co sprawia, że dziecko czuje się złością, frustracją czy smutkiem. Unikaj bagatelizowania emocji i poświęć im uwagę.
 • Pomóż dziecku znaleźć alternatywne sposoby wyrażania swoich uczuć i radzenia sobie z nimi. Może to być prośba o pomoc, skorzystanie z technik oddechowych, przytulanie czy śpiewanie, pisanie wierszy.
 • Pomóż dziecku rozwijać umiejętności radzenia sobie z emocjami, takie jak nazywanie uczuć, podejmowanie krótkich przerw na uspokojenie się czy korzystanie z technik relaksacyjnych.
 • Określ jasne granice dotyczące akceptowalnych zachowań. Dzieci potrzebują zrozumieć, że choć uczucia są naturalne, niektóre zachowania mogą być nieakceptowalne.
 • W przypadku młodszych dzieci, fizyczny kontakt, tak jak przytulanie, może pomóc w uspokojeniu emocji. W przypadku starszych dzieci, istotne jest zapewnienie im przestrzeni na samodzielną regulację emocji.
 • W zależności od sytuacji, pomóż dziecku podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu lub poprawienie sytuacji, która wywołała emocje.
 • Rutyna i przewidywalność mogą pomóc w zmniejszeniu frustracji u dzieci. Stworzenie stabilnego środowiska i codziennego planu może przyczynić się do zredukowania trudnych emocji.
 • Warto angażować dziecko w proces rozwiązywania problemów. Pytaj o jego pomysły na radzenie sobie z sytuacjami, z którymi się boryka.

Jak radzić sobie z agresją u dziecka? Radzenie sobie z agresją u dziecka wymaga zrozumienia przyczyn i kontekstu występowania tej emocji. Dziecko warto uczyć, jak kontrolować swoje zachowanie i reakcje w sytuacjach stresowych, a także jak kierować tę energię w sposób konstruktywny – dla przykładu złość można wybiegać grając w piłkę.

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, dlatego ważne jest dostosowanie podejścia do indywidualnych potrzeb i charakteru dziecka. Wspierająca, empatyczna postawa rodziców jest kluczowa dla zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.

abstract-art-trudne-emocje-u-dzieci

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci?

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia, zarządzania i wyrażania emocji, zarówno własnych, jak i innych. Obejmuje umiejętność radzenia sobie z stresem, rozpoznawania i kontrolowania emocji oraz skutecznego komunikowania się w relacjach społecznych.

Zastosowanie – pomaga w budowaniu zdrowych relacji, skutecznym rozwiązywaniu konfliktów, podejmowaniu decyzji opartych na zdrowym rozsądku, a także wspiera zdolność koncentracji i radzenia sobie ze stresem.

Można ją rozwijać u dzieci poprzez:

 • Nazywanie emocji – pomóż dzieciom identyfikować i nazywać swoje emocje. Poprzez rozmowy na temat uczuć, dzieci zaczynają rozumieć swoje reakcje emocjonalne.
 • Wyrażanie emocji – zachęcaj do wyrażania uczuć w zdrowy sposób. Dzieci mogą rysować, pisać lub opowiadać historie jako formę wyrażania tego, co czują.
 • Empatia i rozumienie Innych – wspieraj rozwijanie empatii poprzez rozmowy na temat uczuć innych ludzi. Czytanie książek, oglądanie filmów lub uczestnictwo w sytuacjach społecznych może pomóc w zrozumieniu różnych perspektyw.
 • Rozwiązywanie konfliktów – ucz dzieci, jak skutecznie radzić sobie z konfliktami. Pomóż im szukać konstruktywnych rozwiązań, zamiast sięgać po agresywne reakcje.
 • Uczucie bezpieczeństwa – stwórz bezpieczne i wspierające środowisko, w którym dzieci czują się swobodnie wyrażać swoje emocje. Akceptacja i zrozumienie są kluczowe dla rozwijania inteligencji emocjonalnej.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych – wspieraj rozwój umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, współpraca i budowanie relacji. Dzieci, które są w stanie efektywnie współdziałać z innymi, rozwijają swoją inteligencję emocjonalną.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci pomaga im kształtować zdrowe i zrównoważone podejście do życia, wpływając pozytywnie na ich sukcesy zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej. Poniżej najlepsza forma nauki jest poprzez zabawę. Poniżej przedstawiamy trzy gry, które pozwolą uczyć się tej umiejętności.

Gra Emocje – Emotion-oes

Ta gra planszowa została zaprojektowana specjalnie z myślą o rozwijaniu inteligencji emocjonalnej u dzieci. Zawiera ona różne zadania i pytania, które skupiają się na rozpoznawaniu, wyrażaniu i zrozumieniu emocji. Dzieci uczestniczą w zabawnych aktywnościach, takich jak rysowanie emocji, opowiadanie historii lub odgadywanie uczuć innych graczy. Gra pomaga w budowaniu empatii, komunikacji oraz zdolności rozumienia własnych i cudzych emocji.

Kim Jestem? – Guess How I Feel

To gra karciana, w której dzieci uczą się rozpoznawania różnych emocji poprzez obrazy i sytuacje. Każda karta przedstawia postać z określonym wyrazem twarzy lub sytuację związaną z emocją. Dzieci muszą zgadywać, jakie uczucie jest przedstawione. To doskonała zabawa, która rozwija umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji.

The Moodsters

To zestaw edukacyjnych zabawek, książek i aplikacji skoncentrowanych na rozwijaniu inteligencji emocjonalnej u dzieci. Każdy z bohaterów reprezentuje jedną z podstawowych emocji, takich jak radość, gniew, smutek, strach i miłość. Dzieci uczą się identyfikować, wyrażać i zarządzać swoimi emocjami poprzez interaktywne gry planszowe, książki i aktywności online.

Rodzicu wyrażaj swoje emocje!

Rodzice, jako główni opiekunowie, są głównym źródłem wzorców dla swoich dzieci. Dzieci uczą się, obserwując reakcje rodziców. Jeśli rodzic potrafi wyrażać swoje emocje w zdrowy sposób, dziecko zyskuje umiejętność rozpoznawania i zarządzania swoimi uczuciami, co wpływa pozytywnie na rozwój jego inteligencji emocjonalnej.

Kiedy rodzice otwarcie wyrażają swoje emocje, dzieci uczą się, że jest to normalna i zdrowa część życia. Rodzic, który umiejętnie radzi sobie z emocjami, przekazuje dziecku narzędzia do konstruktywnego radzenia sobie z własnymi uczuciami. Wyrażanie uczuć wobec dziecka tworzy atmosferę akceptacji i zrozumienia. Dziecko, obserwując rodzica w chwilach szczerości emocjonalnej, czuje się bezpieczne i zrozumiane, co jest kluczowe dla jego zdrowego rozwoju psychicznego.

Transparentność w wyrażaniu emocji pomaga w budowaniu silnej więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem. Dziecko z łatwością komunikuje się z rodzicem, gdy widzi, że on również dzieli się swoimi uczuciami. Wyrażanie prawdziwych emocji, takich jak płacz z powodu smutku, uczy dziecko autentyczności i szacunku dla rzeczywistości. Rodzice, którzy tłumaczą zgodnie z prawdą swoje emocje, pomagają dziecku zrozumieć różne aspekty ludzkiego doświadczenia. W rezultacie, zdolność rodziców do identyfikowania, rozumienia i wyrażania swoich emocji tworzy zdrowe środowisko emocjonalne dla dziecka, wspierając jego rozwój i umiejętność radzenia sobie z własnymi uczuciami.

Najważniejsze jest, by rodzice i opiekunowie byli obecni, i wspierali dziecko w trudnych emocjonalnie sytuacjach. To pozwoli mu nauczyć się radzenia sobie z emocjami.

Warte uwagi:

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – co to znaczy?

Trudne emocje u dzieci, jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?

Cechy charakteru twojego dziecka, które są pozytywne?

Udostępnij

O autorze

Cześć! Moja praca jest zarówno obowiązkiem jak i przyjemnością. Jestem przewodnikiem wycieczek turystycznych na obszarze Małopolski. Swoich turystów oprowadzam zarówno po miejskich historycznych zaułkach jak i wędruję z nimi po otwartych naturalnych terenach. W domu wraz z żoną wychowujemy trójkę naszych dorastających już dzieci – Gośkę, Adriana i Aleksego. Bałagan, tony prania i ciągłe przekrzykiwanie się dzieci nie są już mi straszne. Wszystko da się ogarnąć!