artykulydzieciece.pl

Blog tematyczny o parentingu, dzieciach i turystyce.

Cechy charakteru dziecka stanowią fundament jego tożsamości i kształtują drogę rozwoju. Ale co to tak naprawdę jest charakter? Skąd biorą się różnice w osobowościach dzieci? Warto zgłębić tę kwestię i lepiej zrozumieć cechy charakteru twojego dziecka oraz jego predyspozycje.

 • Co to jest charakter?
 • Skąd wzięły się typy temperamentów?
 • Jakie są typy temperamentu?
 • Czego potrzebuje dziecko z danym temperamentem?
 • Cechy charakteru twojego dziecka, które są pozytywne?

Co to jest charakter?

Charakter to zespół cech psychicznych, uczuciowcach i moralnych, które wyróżniają jednostkę, nadając jej unikalny sposób reagowania na otaczający świat. To, co czyni charakter istotnym, to jego trwałość i konsekwencje dla postępowania.

Skąd wzięły się typy temperamentów?

Różnice w charakterze wynikają często z odmiennych typów temperamentów, z którymi dzieci przychodzą na świat. Te uwarunkowania genetyczne wpływają na sposób, w jaki maluchy odbierają bodźce i reagują na nie.

Jakie są typy temperamentu?

 • Flegmatyk: to spokojne dziecko, zrównoważone i mało reaktywne emocjonalnie. Jego spokojny temperament sprawia, że łatwo nawiązuje relacje z otoczeniem, unikając konfliktów. Cechy charakteru flegmatyka obejmują opanowanie, zdolność do słuchania oraz umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi bez gwałtownych emocji. Dziecko flegmatyk potrzebuje akceptacji i spokoju w swoim otoczeniu, a jego korzystne cechy charakteru często manifestują się w umiejętności budowania trwałych relacji.
 • Sangwinik: to dziecko energiczne, pełne entuzjazmu i gotowe do odkrywania świata. Jego żywiołowość przekłada się na łatwość nawiązywania przyjaźni, a spontaniczność na tworzenie nowych pomysłów. Cechy charakteru sangwinika to radość, otwartość na ludzi i umiejętność rozładowywania napięcia humorystycznym podejściem do życia. Dziecko sangwinik potrzebuje sprzyjającego otoczenia, a jego zdolności społeczne sprawiają, że z łatwością angażuje się w różnorodne aktywności.
 • Choleryk: to dziecko pełne determinacji, zdecydowane i aktywne. Jego silna wola i pragnienie osiągania celów sprawiają, że potrafi być przywódcze w grupie. Cechy charakteru choleryka to determinacja, odwaga i zdolność do podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach. Dziecko choleryk potrzebuje wyzwań i możliwości wykazywania się w różnych sytuacjach. Jego korzystne cechy charakteru kształtują się w trakcie przezwyciężania trudności.
 • Melancholik: to wrażliwe dziecko, z głębokimi emocjami i skłonnością do refleksji. Jego pomysłowość i zdolność do empatii sprawiają, że potrafi zauważyć subtelności w relacjach. Cechy charakteru melancholika obejmują wrażliwość, kreatywność i zdolność do analizy. Dziecko melancholik potrzebuje zrozumienia i akceptacji, a jego wartościowe cechy charakteru rozwijają się w ramach otoczenia sprzyjającego wyrażaniu uczuć.

Czego potrzebuje dziecko z danym temperamentem?

 • Flegmatyk: potrzebuje akceptacji i spokoju w swoim otoczeniu, a jego pożądane cechy osobowości często manifestują się w umiejętności budowania trwałych relacji.
 • Sangwinik: wymaga pozytywnego otoczenia, gdzie może rozwijać swój entuzjazm i pomysłowość, a jego zdolności społeczne sprawiają, że z łatwością angażuje się w różnorodne aktywności.
 • Choleryk: potrzebuje wyzwań i możliwości wykazywania się w różnych sytuacjach. Jego korzystne cechy charakteru kształtują się w trakcie przezwyciężania trudności.
 • Melancholik: potrzebuje zrozumienia i akceptacji, a jego pozytywne cechy charakteru rozwijają się w ramach otoczenia sprzyjającego wyrażaniu uczuć.

Cechy charakteru twojego dziecka, które są pozytywne?

A co jeśli istnieje wiele cech charakteru mają korzystny lub negatywny wpływ na osobowość w zależności od sytuacji? Poniżej znajduje się lista 18 cech wraz z przykładami swoich pozytywnych i negatywnych stron, z którymi warto się zapoznać.

Determinacja

+ Skłania do osiągania celów, przezwyciężania trudności.
Może prowadzić do uporu i nieuwzględniania innych opinii.

Empatia

+ Sprzyja budowaniu zdrowych relacji, zrozumieniu innych.
Może powodować empatia może prowadzić do przejmowania emocji innych.

Optymizm

+ Sprzyja pozytywnemu podejściu do życia, motywuje do działań.
Może prowadzić do niedoceniania ryzyka i lekceważenia trudności.

Lojalność

+ Wspiera trwałe relacje i zaufanie.
Nadmierna lojalność może prowadzić do ignorowania błędów innych.

Kreatywność

+ Sprzyja innowacyjnym rozwiązaniom i rozwijaniu talentów.
Nadmierna pomysłowość może prowadzić do niepraktycznych pomysłów.

Odpowiedzialność

+ Sprzyja niezawodności i uczciwemu postępowaniu.
Nadmierna odpowiedzialność może prowadzić do nadmiernego stresu.

Cierpliwość

+ Pomaga utrzymać spokój w trudnych sytuacjach.
Nadmierna cierpliwość może prowadzić do tolerowania niesprawiedliwości.

Zdecydowanie

+ Pomaga w podejmowaniu szybkich decyzji. Nadmierna zdecydowanie może prowadzić do ignorowania alternatywnych perspektyw.

Skromność

+ Sprzyja pokorze i zdrowej samoocenie.
Nadmierna skromność może prowadzić do niedoszacowania własnych osiągnięć.

Wytrwałość

+ Pomaga w osiąganiu długoterminowych celów.
Nadmierna wytrwałość może prowadzić do niezdolności do dostosowania się do zmian.

Lojalność

+ Wspiera trwałe relacje i zaufanie.
Nadmierna lojalność może prowadzić do ignorowania błędów innych.

Samokontrola

+ Pomaga utrzymać równowagę emocjonalną.
Nadmierna samokontrola może prowadzić do zaniedbywania potrzeb związanych z wyrażaniem emocjich.

Zaufanie

+ Sprzyja budowaniu zdrowych relacji.
Nadmierne zaufanie może prowadzić do łatwego wykorzystywania.

Samodyscyplina

+ Pomaga w osiąganiu celów i utrzymaniu porządku.
Nadmierna samodyscyplina może prowadzić do zbytniego perfekcjonizmu.

Przyjacielskość

+ Sprzyja budowaniu zdrowych relacji społecznych.
Nadmierna przyjacielskość może prowadzić do zaniedbywania granic osobistych.

Lekkomyślność

+ W sytuacjach kreatywnych i eksploracyjnych ta cecha może sprzyjać spontanicznym decyzjom, innowacyjnym pomysłom i szybkiemu podejmowaniu decyzji. 
W sytuacjach wymagających poważnego podejścia i zważenia na konsekwencje, lekkomyślność może utrudniać rozwiązywanie problemów, prowadzić do nierozważnych działań, nieprzemyślanych decyzji i braku odpowiedzialności.

Bezinteresowność

 + W relacjach międzyludzkich bezinteresowność manifestuje się jako altruizm, gotowość do pomocy innym bez oczekiwania korzyści. To cecha, która buduje silne więzi społeczne.
W sytuacjach zawodowych lub życiowych, brak zainteresowania własnymi potrzebami może prowadzić do nadmiernego poświęcania się dla innych, co może negatywnie wpłynąć na własne zdrowie i dobrostan.

Samodzielność 

+ W sytuacjach wymagających działania w pojedynkę, ta cecha pozwala osiągać cele indywidualne, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów oraz budować niezależność. 
W sytuacjach współpracy i pracy zespołowej nadmierna samodzielność może prowadzić do ignorowania opinii innych, trudności w delegowaniu zadań i braku zaufania do współpracowników.

Cechy charakteru i osobowości dzieci kształtują się pod wpływem temperamentu, a zrozumienie ich potrzeb i mocnych stron umożliwia lepsze wspieranie rozwoju. Bez względu na typ temperamentu, każde dziecko wnosi do świata unikalny zestaw cech charakteru, które warto pielęgnować i rozwijać. Dlatego warto dowiedzieć się jaki posiada temperament. Niezależnie od własnych cech charakteru każde dziecko potrzebuje ciepła i dobrego wsparcia rodzica. Na pewno to doda mu dużo pewności siebie.

Przeczytaj także:

Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?

Trudne emocje u dzieci, jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

Dopasuj swoje podejście – typy osobowości, a potrzeby dziecka

Jaki wpływ na dzieci mają postawy rodzicielskie?

Udostępnij

O autorze

Cześć! Moja praca jest zarówno obowiązkiem jak i przyjemnością. Jestem przewodnikiem wycieczek turystycznych na obszarze Małopolski. Swoich turystów oprowadzam zarówno po miejskich historycznych zaułkach jak i wędruję z nimi po otwartych naturalnych terenach. W domu wraz z żoną wychowujemy trójkę naszych dorastających już dzieci – Gośkę, Adriana i Aleksego. Bałagan, tony prania i ciągłe przekrzykiwanie się dzieci nie są już mi straszne. Wszystko da się ogarnąć!