artykulydzieciece.pl

Blog tematyczny o parentingu, dzieciach i turystyce.

Dzieci w wieku przedszkolnym to grupa, która intensywnie rozwija swoje umiejętności poznawcze i społeczne. Mają one wiele energii i ciekawości świata, dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie zabawy i aktywności, które wspierają ich rozwój.

  • Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym
  • Zostań rzeźbiarzem
  • Ulubione zabawy dla dzieci w przedszkolu – „Goń mnie!”
  • Zabawy integracyjne dla dzieci w przedszkolu – „Imię, głoska i gest”
  • Zabawy ruchowe dla dzieci w przedszkolu – „Zagubione zwierzątka”

Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku przedszkolnym, obejmującym zazwyczaj okres od trzech do sześciu lat. W tym okresie dzieci doświadczają szybkiego wzrostu fizycznego, co obejmuje zarówno wzrost ciała, jak i rozwój układu mięśniowego. Doskonalą swoje umiejętności motoryczne zarówno finezyjne (np. trzymanie kredki, kształtowanie plasteliny) jak i duże (np. bieganie, skakanie).

Przedszkolaki bardzo lubią zabawę, która dla nich jest formą eksploracji i nauki. Zabawa jest kluczowym narzędziem społecznego i emocjonalnego rozwoju. W tym okresie dzieci zaczynają rozwijać pierwsze relacje społeczne z rówieśnikami i dorosłymi. Zabawy w grupie pozwalają im na naukę współpracy i rozumienie zasad społecznych. Uczą się identyfikować i wyrażać swoje emocje. Mogą przejawiać entuzjazm, złość, radość i smutek w różnych sytuacjach.

Dzieci w tym wieku są bardzo ciekawe otaczającego świata. Mają wiele pytań, chcą zrozumieć, dlaczego i jak działają różne rzeczy. Przedszkolaki doskonalą umiejętności myślenia, logicznego rozumowania i zapamiętywania. Edukacja przedszkolna opiera się głównie na kreatywnym podejściu do nauki poprzez zabawę. Na tym etapie rozwijają umiejętności językowe, matematyczne, przyrodnicze i artystyczne, biorąc udział w różnorodnych aktywnościach.

Dzieci w wieku przedszkolnym poznają świat głównie poprzez:

  • Zabawę i eksplorację – zabawa jest centralnym elementem poznawania świata. Dzieci korzystają z różnych form zabawy, od zabaw kreatywnych po zabawy ruchowe, aby zdobywać doświadczenia.
  • Obserwację i naśladowanie – najmłodsi śledzą otoczenie, obserwując zachowania innych, a następnie naśladują je, co pomaga im zrozumieć społeczne i kulturowe normy.
  • Doświadczanie poprzez zmysły – zmysły odgrywają kluczową rolę w poznawaniu świata przez dzieci. Dotyk, smak, wzrok, słuch i węch są intensywnie używane do zdobywania informacji o otoczeniu.

Zostań rzeźbiarzem

Jedną z form zabawy, która rozwija kreatywność przedszkolaków, jest rzeźbiarz. Wszystkie dzieci siadają w kołeczku. Do zabawy wybiera się trzy osoby: dwóch modeli i rzeźbiarz. Zadaniem rzeźbiarza jest wykonać dwie identyczne figury, ale bez użycia rąk. Modele mają zamknięte oczy i stoją naprzeciwko siebie, rzeźbiarz zaś po środku nich. Pierwsze dziecko przyjmuje dowolną pozycję, a drugie dziecko stoi, oczekując na polecenia rzeźbiarza. Rzeźbiarz wydaje instrukcje do drugiego dziecka, starając się doprowadzić do tego, aby obie postacie stały w identycznej pozycji. Przykładowe polecenia to połóż lewą rękę na głowie, kucnij, daj krok prawą nogą do przodu. Na zakończenie dzieci, które były modelami otwierają oczy, aby sprawdzić, czy udało im się ułożyć dwie identyczne figury. W przypadku młodszych grup można pozwolić, aby rzeźbiarz stworzył dwie identyczne figury z użyciem swoich rąk.

Ulubione zabawy dla dzieci w przedszkolu – „Goń mnie!”

Zabawa „Goń mnie!” inaczej berek – polega na tym, że jedno dziecko próbuje złapać pozostałe, które biegnąc próbują uniknąć złapania. Jest to jedna z ulubionych zabaw nie tylko przez dzieci, ale i dorosłych. Ta zabawa rozwija u dzieci umiejętności motoryczne oraz uczy współpracy i zasad fair play. Dzięki tej zabawie dzieci uczą się działać w grupie, przestrzegać reguł i szanować innych uczestników. Można ją zmodyfikować i utrudnić. Każdy nowy berek wymysla nowy sposób poruszania się w jakim gania inne dzieci – na przykład na jednej nocy, poruszając się w zwolnionym tempie czy skacząc na jednej nodze.

Zabawy integracyjne dla dzieci w przedszkolu – „Imię, głoska i gest”

Celem zabawy „Imię, głoska i gest” jest integracja grupy oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez tę zabawę dzieci uczą się wzajemnego poznawania oraz budowania relacji w grupie rówieśniczej. Zasady zabawy „Imię, głoska i gest” są proste. Dzieci siedzą w kole i każde kolejno podaje swoje imię, jednocześnie układając odpowiednią głoskę i gest. Pozostałe dzieci powtarzają kolejno imię, głoskę i gest, dzięki czemu uczą się wzajemnie naśladować i komunikować. Dla przykładu Ola, O, dziewczynka wykonuje gest „oglądania ptaków przez lornetkę”. 

Zabawy ruchowe dla dzieci w przedszkolu – „Zagubione zwierzątka”

Każde dziecko dostaje od nauczyciela lub losuje karteczkę z ilustracją zwierzęcia. Na karteczkach są dwie identyczne ilustracje tego samego zwierzęcia. Dzieci, reprezentując dźwięki swojego zwierzęcia, starają się odnaleźć partnera z identycznym zwierzęciem. Kiedy już znajdą swoją parę, chwytają się za ręce i siadają na dywanie. Na zakończenie wszyscy sprawdzają swoje karteczki, mówią, jakie zwierzę mieli, i jeśli chcą, mogą zagrać jeszcze raz! To zabawne ćwiczenie nie tylko rozwija umiejętność rozpoznawania dźwięków zwierząt, ale także promuje współpracę i interakcję między dziećmi.

Ta zabawa przyczynia się do rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci. Dzięki temu rodzaje zabaw ruchowych dzieci uczą się współpracy, interakcji z innymi oraz rozwijają swoje umiejętności emocjonalne poprzez zmianę nastroju podczas gry.

A jakie są według ciebie ulubione zabawy dzieci w przedszkolu? A może masz swoją ulubioną zabawę z dzieciństwa? Z chęcią dowiemy się czegoś nowego. 

zagubione-zwierzęta-gra-integracyjna-dla-dzieci

Sprawdź jeszcze:

Ciekawe zabawy na świeżym powietrzu i gry – nie tylko dla dzieci

Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci – Hobby Horsing

5 zabaw relaksacyjnych dla maluchów – pomóż uspokoić się dziecku

Udostępnij

O autorze

Cześć! Jestem pasjonatką zdrowego stylu życia oraz polonistyki. Prywatnie mama dwójki przeuroczych i zwariowanych dzieci – Antka i Oli. Na co dzień uczę w szkole podstawowej języka polskiego i jestem inicjatorką spotkań integracyjnych oraz wycieczek dla dzieci w różnym wieku. Doświadczyłam nie jednej śmiesznej czy awaryjnej historii z udziałem dzieci. W końcu mam z nimi styczność na codziennie prywatnie i zawodowo od wielu lat. Z chęcią podzielę się swoim doświadczeniem na temat wychowywania dzieci i poznam twoje!