artykulydzieciece.pl

Blog tematyczny o parentingu, dzieciach i turystyce.

Kiedy rodzic stara się zrozumieć własne dzieci, pomocne jest poznanie ich różnych typów osobowości oraz związanych z nimi potrzeb. Skuteczne dopasowanie rodzicielskiego podejścia do indywidualnego typu osobowości dziecka może znacząco wpłynąć na ich rozwój i dobre samopoczucie.

 • Skąd się wzięły typy osobowości?
 • Zapamiętaj najważniejsze cechy składające się na typy osobowości
 • Ile jest typów osobowości?
 • Rodzicu dopasuj swoje podejście – typy osobowości, a potrzeby dziecka?

Skąd się wzięły typy osobowości?

Czy istnieje naukowe uzasadnienie dla różnych typów osobowości? Badania nad psychologią osobowości sugerują istnienie różnych typów, które składają się na różnorodność ludzkiego zachowania i myślenia. Jest to związane z wieloma czynnikami, w tym genetyką, środowiskiem, doświadczeniami życiowymi oraz interakcjami społecznymi. Badacze psychologii od dawna starają się opisać i sklasyfikować różne typy osobowości, aby lepiej zrozumieć ludzkie zachowanie.

Jakie są główne teorie dotyczące powstawania różnych typów osobowości? Znane są różne podejścia teoretyczne do kwestii typów osobowości, z których jedną z najbardziej popularnych jest teoria pięciu czynników osobowości. Ta teoria wyróżnia pięć głównych wymiarów osobowości, które są: otwartość na doświadczenie, sumienność, ekstrawersja, ugodowość, neurotyczność. Te wymiary mogą występować w różnym stopniu u każdej osoby, co prowadzi do różnorodności typów osobowości.

Zapamiętaj najważniejsze cechy składające się na typy osobowości

Powyżej zostały wymienione najważniejsze obszary każdej osobowości, jednak co one faktycznie umówią? Jak je zauważyć? Istnieje wiele teorii. W tekście omawiamy dwie poniżej wyjaśniamy jedną z nich:

Typy osobowości według Keirsey

David Keirsey – psycholog i profesor wyodrębnił cztery główne temperamenty z 16 typów osobowości, które są znane z MBTI. Każdy temperament ma swoje unikalne cechy i preferencje, które wpływają na zachowanie jednostki. Oto krótki opis każdego temperamentu:

 • Artystyczny (SP) – praktyczni, optymistyczni, skoncentrowani na działaniu. Cenią wolność, spontaniczność i przyjemności. Zorientowani na teraźniejszość.
 • Rzeczowy (SJ) – rzetelni, zorganizowani, lojalni, skoncentrowani na konkretach. Cenią bezpieczeństwo, stabilność i tradycję.
 • Idealistyczny (NF) – empatyczni, entuzjastyczni, wartościujący, skoncentrowani na ludziach. Szukają znaczenia i głębszego celu w życiu.
 • Racjonalny (NT) – analityczni, skoncentrowani na problemach, strategiczni, niezależni. Cenią wiedzę, kompetencję i innowacyjność.

Jak można rozpoznać dany typ osobowości na podstawie jego cech charakterystycznych? Uwzględniając zachowanie dziecka w różnych sytuacjach oraz jego preferencje, można zidentyfikować dominujący typ osobowości. 

malowanie-ekspresja-typy-osobowości

Ile jest typów osobowości?

Czy istnieje powszechnie przyjęta kategoryzacja typów osobowości? Istnieje wiele modeli i koncepcji związanych z typami osobowości, jednak żaden z nich nie jest ogólnie uznany za jedyny słuszny.

MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator

To narzędzie oparte na teorii psychologicznej Carla Junga. Dzięki temu narzędziu identyfikujemy 16 różnych typów osobowości, a każdy z tych typów jest oznaczony czteroliterowym kodem, reprezentującym cztery kluczowe kategorie:

Ekstrawersja (E) / Introwersja (I)

 • Osoby ekstrawertyczne czerpią energię z interakcji z innymi, są towarzyskie, otwarte i lubią być w centrum uwagi.
 • Osoby introwertyczne potrzebują czasu dla siebie, unikają zbyt intensywnych interakcji społecznych, preferują spokój i samotność.

Rozpoznanie u dzieci – ekstrawertyczne dzieci często chętnie nawiązują kontakty z rówieśnikami, są aktywne w grupie, podczas gdy introwertyczne dzieci mogą preferować indywidualne aktywności, a także potrzebować czasu na regenerację po intensywnych bodźcach społecznych.

Potrzeby – dzieci ekstrawertyczne mogą potrzebować więcej okazji do interakcji z rówieśnikami, podczas gdy dzieci introwertyczne mogą korzystać z czasu na samotność i spokój.

Intuicja (N) / Obserwacja (S)

 • Osoby z preferencją intuicji są kreatywne, skłonne do myślenia abstrakcyjnego, zainteresowane nowymi ideami i konceptami.
 • Osoby preferujące obserwację skupiają się na faktach, są praktyczne, bardziej konkretnie myślą i opierają się na doświadczeniach.

Rozpoznanie u dzieci – dzieci preferujące intuicję mogą wykazywać zainteresowanie abstrakcyjnymi koncepcjami, twórczymi zabawami, podczas gdy dzieci preferujące obserwację mogą być bardziej zorientowane na konkretne sytuacje, doświadczenia i działania.

Potrzeby – Dzieci z bardziej intuicyjne mogą korzystać z eksplorowania kreatywnych dziedzin, podczas gdy dzieci preferujące obserwację mogą potrzebować konkretnych, praktycznych doświadczeń.

Myślenie (T) / Uczucie (F)

 • Osoby o preferencji do myślenia podejmują decyzje racjonalnie, logicznie, bazując na faktach.
 • Osoby o preferencji do odczuwania podejmują decyzje biorąc pod uwagę wartości, uczucia i potrzeby swoje oraz innych.

Rozpoznanie u dzieci – dzieci preferujące myślenie mogą być bardziej skłonne do podejmowania decyzji w oparciu o logiczne argumenty, a dzieci preferujące odczuwanie mogą wykazywać większą empatię, zwracać uwagę na uczucia innych.

Potrzeby – Dzieci preferujące myślenie mogą korzystać z klarownych zasad i logicznego podejścia, a dzieci preferujące uczucie mogą potrzebować wyrazu uczuć i zrozumienia.

Ocena (J) / Percepcja (P)

 • Osoby o preferencji do oceniania lubią być zorganizowane, planować, postępować zgodnie z harmonogramem.
 • Osoby o preferencji do percepcji są bardziej elastyczne, otwarte na nowe pomysły, spontaniczne.

Rozpoznanie u dzieci – dzieci preferujące ocenę mogą być bardziej zorganizowane, planujące, podczas gdy dzieci preferujące mogą być bardziej elastyczne, otwarte na nowe pomysły, preferować spontaniczność.

Potrzeby – dzieci preferujące ocenę mogą korzystać z jasno określonych planów i struktur, a dzieci preferujące percepcję mogą potrzebować przestrzeni do kreatywności i elastyczności w podejściu do zadań.

Rodzicu dopasuj swoje podejście – typy osobowości, a potrzeby dziecka?

W jaki sposób rodzic może dostosować swoje zachowanie do potrzeb dziecka uwzględniając jego typ osobowości? Rodzic powinien być świadomy specyficznych potrzeb swojego dziecka i starać się dostosować codzienne działania, aby zaspokoić te potrzeby. Na przykład, jeśli rodzic ma malucha, który jest ekstrawertykiem, powinien organizować regularne spotkania z rówieśnikami dziecka oraz angażować się w wspólne zabawy – na przykład teatrzyk dla introwertyka lepszym rozwiązaniem może być przeczytanie wspólnie książki czy zrobienie kolażu.

Jakie są korzyści płynące z dopasowania wychowania do typu osobowości dziecka? Dopasowanie wychowania do typu osobowości dziecka przyczynia się do lepszego zrozumienia oraz wsparcia we właściwy sposób. Maluch, którego rodzic umiejętnie dostosowuje swoje działania do jego potrzeb, rozwija się w sposób harmonijny i z większą pewnością siebie.

Artykuł ma na celu pomóc w lepszy zrozumieniu swoich podopiecznych – nie ma na myśli kategoryzacji dzieci i przyczepiania im sztywnych etykiet. Wraz z wiekiem i rozwojem cechy osobowości każdej jednostki mogą ulec zmianie oraz ich potrzeby.

Zobacz również:

Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?

Cechy charakteru twojego dziecka, które są pozytywne?

Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?

Jak radzić sobie ze stresem u dzieci?

Udostępnij

O autorze

Cześć! Moja praca jest zarówno obowiązkiem jak i przyjemnością. Jestem przewodnikiem wycieczek turystycznych na obszarze Małopolski. Swoich turystów oprowadzam zarówno po miejskich historycznych zaułkach jak i wędruję z nimi po otwartych naturalnych terenach. W domu wraz z żoną wychowujemy trójkę naszych dorastających już dzieci – Gośkę, Adriana i Aleksego. Bałagan, tony prania i ciągłe przekrzykiwanie się dzieci nie są już mi straszne. Wszystko da się ogarnąć!