Kategorie

Informacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ABC-DLA DZIECI z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 46 G, NIP 5540402785, REGON 340031017, e-mail info@artykulydzieciece.pl nr telefonu +48 52 345 22 47, prowadząc sklep internetowy działający pod adresem http://artykulydzieciece.pl („sklep internetowy”) zbiera Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności precyzuje, jakie rodzaje udostępnianych przez Państwa danych są zbierane oraz w jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane przez ABC-DLA DZIECI.

Klienci sklepu internetowego, aby złożyć zamówienie na jakikolwiek towar lub usługę w sklepie internetowym mają możliwość uprzednio założyć konto w sklepie internetowym. W tym celu wymagane jest podanie przez Klienta takich danych jak:
1. adres e- mail,
2. imię,
3. nazwisko,
4. hasło, jakiego Klient będzie używał logując się w sklepie internetowym.

Przed założeniem konta w sklepie internetowym winni zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego oraz je zaakceptować. Klient może również dobrowolnie wprowadzić dodatkowe dane osobowe, takie jak:
1. data urodzenia.

W celu dokonania transakcji zakupu, a następnie dostawy jakiegokolwiek towaru lub usługi w sklepie internetowym Klienci zostaną poproszeni o podanie danych:
1. imię,
2. nazwisko,
3. firma ( w przypadku zakupu dokonywanego przez przedsiębiorców),
4. adres zamieszkania lub dostawy(miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),
5. numer telefonu,
5. forma płatności (typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV).

W przypadku przeglądania przez Klienta zasobów sklepu internetowego, automatycznie zbierane są dane:
1. adres IP,
2. nazwa domeny,
3. typ przeglądarki,
4. typ systemu operacyjnego.

Klient kontaktując się z ABC-DLA DZIECI za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej, telefonu przekazuje następujące dane:
1. imię,
2. nazwisko,
3. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),
4. numer telefonu,
5. adres e- mail.

Dane zbierane podczas rejestracji konta w sklepie internetowym wykorzystane są przez ABC-DLA DZIECI wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do konta w sklepie internetowym. W przypadku chęci nabycia jakiegokolwiek towaru lub usługi rejestracja nie jest obowiązkowa. Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy Klientem a ABC-DLA DZIECI, w tym między innymi do należytego udokumentowania zawartej umowy, uiszczenia przez Klienta umówionej ceny i udokumentowania tego faktu, jak również wysłania towaru Klientowi lub świadczenia usługi. Dane Klientów mogą w tym celu być przekazane wyłącznie przedsiębiorcy obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Klienta. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie newsletter’a, dane przekazane przez Klienta wykorzystywane są w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez ABC-DLA DZIECI w ramach prowadzenia sklepu internetowego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Kliencie.

Administratorem danych osobowych Klienta jest ABC-DLA DZIECI z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 46 G, NIP 5540402785, REGON 340031017.

W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom związanym z ABC umowami o współpracy.

Jednocześnie w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ABC może przekazać dane podmiotom legitymującym się uprawnieniem do żądania ich przekazania.

W przypadku transakcji zakupu towaru lub usługi w sklepie internetowym ABC-DLA DZIECI może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w zakresie związanym z transakcją zakupu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie newsletter’a, dane przekazane przez Klienta wykorzystywane są w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez ABC-DLA DZIECI w ramach prowadzenia sklepu internetowego.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://artykulydzieciece.pl/index.php?route=account/login, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on z ze strony sklepu internetowego. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności ABC-DLA DZIECI poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.